Asociacións

O edificio da parroquia ademais de albergar as celebracións e servir de espazo de encontro e reflexión para as comunidades, tamén cumpre servizo como local de varias asociacións.

Estas asociacións complementan o traballo que se fai dende a comunidade atendendo de xeito específico: os problemas do barrio, muller, mocidade, ecoloxismo, etc.

Be Sociable, Share!
twitterrssfacebook

Buscar

A nosa comunidade

Horarios misas

De luns a sábado: 19h30.


Domingos e festivos: 9h30, 11h30 (galego) e 12h30

Despacho parroquial

A atención faise: luns, martes, xoves e venres de 20h00 a 21h30

Boletín


PARROTROCA

A nosa dirección de correo é: trocoalternativo@gmail.com. Para máis información, diríxete a este enlace

Desarrollado por Hacce . paginas web vigo, paginas web galicia, Coruña, Santiago